Impresumi


Publikues

Haus des Stiftens gGmbH
Landshuter Allee 11, 80637 Munich
Telefoni: 089 744 200 210
E-Mail-i: muenchen@haus-des-stiftens.org

Drejtori menaxhues

Dipl. Kfm. Philipp Hof

Numri në regjistrin tregtar dhe komercial

Regjistri tregtar dhe komercial i Nurembergut 16303

Numri tatimor

143/237/33598

Numri identifikues tatimor i TVSH-së

DE239193137

Personi përgjegjës

Philipp Hof, Drejtor menaxhues i "Haus des Stiftens gGmbH", Landshuter Allee 11, 80637 Munich


Informata për konsumatorët në përputhje me VSBG dhe VO (EU) 524/2013

Si ofrues i kontratave për shërbime onlajn, jemi të detyruar t’i informojmë konsumatorët për platformën Komisionit Evropian për zgjidhjes e mosmarrëveshjeve onlajn (platformë OS). Platforma gjendet në këtë link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. “Haus des Stiftens gGmbH” nuk merr pjesë në procedurat për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përpara shërbimeve të arbitrazhit të konsumatorit.


Mirënjohje për fotografitë

Artikulli Burimi
Trajno trajnuesin © Tierney / Fotolia
/ Shutterstock.com

Stafi redaktues

Puan redaktuese & imprint.imageStaff

Petra Röhrl, Mario Strasser, Lisa Gerstner

Ueb-dizajni

innofabrik
Dennis Messer & Simon Frübis GbR
www.innofabrik.de
Beethovenstraße 46A
67454 Haßloch
Germany


Shënim për përgjegjësinë ligjore

Informatat që janë dhënë në këtë ueb-faqe janë për qëllime të përgjithshme të informimit. Përmbajtjet e këtyre faqeve janë krijuar me kujdes të madh. Megjithatë, nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi ligjore për saktësinë, plotësinë dhe afatet kohore. E njëjta vlen edhe për të gjitha ueb-faqet e tjera të cilat janë të lidhura me hyperlink – “Haus des Stiftens gGmbH” nuk është përgjegjës për përmbajtjen e në ato ueb-faqe.

Të drejtat e aturoti

Përmbajtjet dhe struktura e ueb-faqeve të janë të mbrojtura me drejtat e autorit.