Инфо 3 Д

Форум на млади

Опис Планираме посета на студенти или диплмоци од ИТ струката на кои ќе им презентираме можностите кој ги нуди 3Д и анимациите како и информации за потребните вештини и знаења кои би им биле корисни.
Според нашите претходни искуства кај студентите изостанува практично искуство кога е во прашање 3Д технологијата како и начинот на работа за разлика од теоретскиот дел.
Планираме да ги информираме сите заинтересирани за можностите кои ги нуди овој сектор и планираме да го направиме тоа со интерактивен и забавен пристап.
Исто дел ке посветиме на претприемачкиот карактер како и начините на отворање на сопствени бизниси во рамките на оваа област која и те како се цени на пазарот на трудот и има можности покрај за вработување во фирми и за фриленсерска работа односно дава поголема независност во работата исто како и неограничените можности.Location

Возрасна група 18 - 24

Тешкотија

Вид Офлајн настан

Date 21.10.2018    17:00 - 20:00

Адреса Козара бб
7000 Битола

Максимален број учесници 20 Вие сакате да учествувате? Ве молиме да го контактирате нашето лице за контакт.

Учеството е бесплатно.
Контакт Форум на млади Веб-страница: http://www.youthforumbitola.org
Имејл на лицето за контакт: youthforumbitola@gmail.com

Споделување на социјални медиуми