Meet and Code Award 2019


Në vitin 2019 do ta ndajmë Shpërblimin "Meet and Code" për herë të dytë për t'i nderuar idetë e suksesshme të ngjarjeve. Duke i potencuar këto shembuj të praktikave më të mira, ne duam t'i inkurajojmë të tjerët që të paraqiten me ide edhe më të reja. Sepse edukimi digjital ka të bëjë me të gjithë ne. Edhe atë, vetëm nëse të gjithë punojmë së bashku gjërat mund të ndryshojnë. I kërkojmë idetë më të mira në katër kategoritë dhe një ngjarje të preferuar nga publiku.


Kategoritë e Shpërblimit

Katër kategoritë e Shpërblimit për vitin 2019 të "Meet and Code" janë të lidhura me Qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm (QZHQ). "Meet and Code" kërkon ngjarje që do të kontribuojnë për këto qëllime dhe t'i kombinojnë ato me idenë e TI-së dhe prorgramimit.

Vajzat në programim

Tema e mundësive të barabarta dhe barazia gjinore luan një rol të rëndësishëm në shoqërinë e sotme. Kjo kategori e çmimeve synon të ndihmojë në mbylljen e boshllëkut gjinor në IT dhe kodim. "Vajzat në kodim" janë vendosur për të fuqizuar vajzat në udhëtimin e tyre në botën e teknologjisë. Ne jemi duke kërkuar për ngjarje krijuese që largojnë stereotipat gjinorë dhe u japin mundësi vajzave në kodim. Të gjitha ngjarjet e kësaj kategorie kontribuojnë në SDG 5 "Barazi Gjinore". Shembuj për ngjarjet në këtë kategori mund të jenë "Robotikë për vajzat" ose "Kod si një vajzë me Snap!"

Diversiteti

Jeta është e larmishme. Vetëm një botë e larmishme dhe gjithëpërfshirëse mund të sigurojë të ardhmen tonë. Në kategorinë Diversiteti ne kërkojmë idetë më të mira të ngjarjeve për të frymëzuar fëmijët dhe të rinjtë. Jo vetëm për IT dhe kodimin, por edhe për një botë me mundësi dhe vlerësim të barabartë. Me këtë nenkuptojmë diversitetin e prejardhjes kulturore, fetare dhe etnike, moshën, gjininë, orientimin seksual, identitetin ose shprehjen gjinore, aftësite mendore dhe fizike dhe kushtet e ndryshme të jetesës dhe punës. Meet and Code ngjarjet e kësaj kategorije ndihmojnë për të reduktuar pabarazitë dhe për të promovuar SDG 10. Për shembull ata mund të trajtojnë të burgosurit e mitur ose përqëndrohen në përdorimin e IT për njerëzit me shikim dhe çrregullim të dëgjimit.

Code for the Planet

Toka dhe mjedisi i saj është një sistem i brishtë dhe kompleks që duhet të kujdeset. Ngjarjet në këtë kategori kombinojnë kodimin dhe veprimet për planetin. Fokusi duhet të vihet në shqetësimet aktuale mjedisore dhe vështirësitë për të rritur ndërgjegjësimin për të rinjtë në lidhje me këto tema relevante. Të gjitha ngjarjet e kodimit që përmirësojnë arsimin e ndryshimit të klimës përmes rritjes së ndërgjegjësimit për këtë temë, janë me kontribut të çmuar në SDG 13. Ngjarjet në këtë kategori mund të përfshijnë, për shembull, matjen e ndotjes së ajrit ose mjetet për efiçiencën e energjisë.

Kodo për komunitetin tuaj

A local community is a safety net for its people. Events of this category take the local aspects and customs into consideration and think about community specific needs. The events should bring people of same goals, interest and neighborhoods together through the passion to “meet and code”! Events in this category could for example work on a platform for your neighborhood.

A dëshironi të merrni pjesë në Shpërblimin për vitin 2019 të "Meet and Code"?

Hapi 1: Regjistrimi

Gjatë regjistrimit të një ngjarjeje, mund të zgjidhni të merrni pjesë në Shpërblimin për vitin 2019 të "Meet and Code". Ju lutemi, zgjidhni pjesëmarrjen në votimin publik ose zgjedhni në mënyrë plotësueese njërën nga kategoritë, që përputhet më mirë me ngjarjen tuaj.

Hapi 2: Votimi publik

Ngrini vetëdijen për ngjarjen tuaj në "Meet and Code" dhe fitoni sa më shumë vota për ta fituar votimin publik! Duke filluar nga data 16 shtator deri në fund të ditës më 20 tetor, çdo ngjarje në "Meet and Code" mund të votohet në ueb-faqen e ngjarjeve të "Meet and Code". Organizatat do të mbledhin vota duke votuar njerëzit për ngjarjen e tyre. Që të numërohet një votë, duhet të futet dhe të konfirmohet një adresë e-mail-i. Çdo adresë e-mail-i mund të votojë vetëm një herë.

Për ta rritur vetëdijen për ngjarjen dhe për t'i inkurajuar njerëzit që të votojnë për një ngjarje të caktuar, ngjarjet mund të shpërndahen përmes kanaleve të mediave sociale.

10 ngjarjet më të mira nga të gjitha vendet pjesëmarrëse do të shfaqen në ueb-faqen e "Meet and Code" gjatë periudhës së votimit. 3 ngjaret më të mira do të ftohen në Javën e ndarjes së shpërblimeve (Weekend Award) dhe fituesi do të marrë shpërblimin në para.

Hapi 3: Përzgjedhja e jurisë

Juria do t'i zgjedhë me kujdes tre finalistët, duke i përfshirë edhe fituesit e katër kategorive në përputhje me kriteret përkatëse. Finalistët do të njoftohen nëpërmjet e-mail-it dhe rezultatet do të publikohen në ueb-faqe. Fituesit e kategorive do të shpallen në Javën e ndarjes së shpërblimeve (Award Weekend).

Cili është çmimi i Shpërblimit të Meet and Code (Meet and Code Award)?

Ftesa për Javën e ndarjes së shpërblimeve të "Meet and Code"

3 ngjarjet më të mira nga çdo kategori si dhe 3 ngjarjet më të mira nga votimi publik do të jenë finalitë të Shpërblimit të vitit 2019 të "Meet and Code". Nga dy përfaqësues të organizatave jofitimprurëse që i kanë organizuar ngjarjet finaliste, do të ftohen në Javën e ndarjes së shpërblimeve (Award Weekend). Javën e ndarjes së shpërblimeve do të mbahet në fillim të vitit 2020 në ndonjë lokacion të SAP-it në Evropë.

Shpërblimi në para

Secila nga pesë ngjarjet fituese do të pranojë shpërblim në para në vlerë prej 2.000 eurosh.

Juria

Anëtarët e jurisë do të prezantohen këtu.

Shqyrtim i Shpërblimit të vitit 2019 të "Meet and Code"Fituesit e çmimit Meet and Code 2018


Kategoria Kick and Code

Asociata Pro Teodor Murasanu, Romania

For their project
“Scratch and… Gooal!”

Kategoria Inovacion

Globe Community Library at Stokesley, UK

For their project
“Build our own 3D printer”

Kategoria Diversiteti

Charitable Foundation “Veteran”, Ukraine

For their project
Master class “Profession of a programmer – a step into the future”

Finalistët e çmimit Meet and Code 2018

Më shumë se 700 ngjarje morën pjesë në çmimin Meet and Code 2018 në tri kategori çmimesh. Juria zgjodhi 15 ngjarje të jashtëzakonshme si finalistë. Dy përfaqësues të secilës organizatë ftohen në fundjavën e shpërblimeve në selinë e SAP në Walldorf. Përveç kësaj, fituesi i vendit parë të secilës kategori do të shpallet në Walldorf dhe do të marrë një çmim prej 2.500 euro.


Finalistët e çmimit Meet and Code 2018 janë:


Kategoria Diversiteti
Organizata Ngjarja Shteti
Alr - Associazione Lorenzo Risolo Let's have fun with HTML Italia
Association for people with disabilities Integration Open classes for children with vision and hearing disorder Rusia
Charitable Foundation "VETERAN" Master class «Profession of a programmer - a step into the future» Ukraina
Connect o.z. Creativity in each of us Sllovakia
Фондация "Яника" Girls in the Code Bullgaria
Kategoria Inovacion
Organizata Ngjarja Shteti
Association Noosphere 3D-modelling course for high-school pupils “Generation 3D” Ukraina
Modelarski centar Kutina 3D design of robotic arm in Fusion-360, production and programming Kroacia
Stadtbibliothek Linz Hello World Austria
The Globe Community Library at Stokesley Build our own 3D Printer Mbretëria e Bashkuar
The Ural Club of New Trends in Education The Hackathon on computer vision and self-driving cars Rusia
Kategoria Kick and Code
Organizata Ngjarja Shteti
"Children's and youth association - STEP" Public foundation Week of programming and football Kazakistani
Asociatia Pro Teodor Murasanu Scratch and... Goooal! Rumunia
Junior MIAGE Concept The Stadium Code Franca
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Rozwiń skrzydła" LIGA MINDSTORMS Polonia
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim "Szkoła z uśmiechem" Kodełkowo Polonia