Newsletter

Inicjatywa

Organizatorzy Meet and Code

Organizatorami inicjatywy Meet and Code są firma SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe. W 2020 roku, Niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty (BMI) dołączyło do projektu w ramach prezydencji EU, skupiając swój patronat nad innymi krajami europejskimi. SAP oraz BMI ą sponsorami inicjatywy oraz oferują różne zasoby skierowane do organizacji pozarządowych. Organizacja Haus des Stiftens gGmbH odpowiada za inicjatywę, wybór wydarzeń w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii, jak również ogólne zarządzanie oraz koordynację środków w poszczególnych krajach. Sieć TechSoup Europe i jej partnerzy odpowiedzialni są za koordynację inicjatywy oraz selekcję wydarzeń w poszczególnych krajach. Meet and Code zostało opracowane wspólnie przez Haus des Stiftens oraz firmę SAP.

Haus des Stiftens, niemiecka organizacja charytatywna, prowadzi portal informatyczny Stifter-helfen w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, który zapewnia organizacjom non-profit w tych krajach dotacje na produkty i specjalne oferty od dobrze znanych firm IT, jak również wiedzę z zakresu nowych technologii. W Niemczech portal powstał w roku 2008, w Austrii w 2012, a w Szwajcarii w 2013.

TechSoup Europe jest częścią globalnej sieci TechSoup. Wspólnie z 24 organizacjami partnerskimi reprezentującymi wiele różnych obszarów, takich jak budowanie potencjału organizacji, zaangażowanie obywatelskie, innowacje społeczne, czy integracja cyfrowa, pomaga ponad 400,000 organizacji non-profit w 48 krajach europejskich zbudować swój potencjał. Sieć wyposaża organizacje społeczne w rozwiązania IT i zapewnia dostęp do wiedzy i usług, dzięki którym wykorzystują one możliwości technologii i mogą skupić się na wypełnianiu swojej misji.

Cel

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a poprzez odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania będą motywowani i zachęcani do rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Idea

Europejski Tydzień Kodowania (ang. Code Week) odbędzie się między 10 a 25 października. Idea Tygodnia Kodowania została opracowana przez Young Advisors, grupę doradczą Neelie Kroes, byłą Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej i jest wspierana przez Komisję Europejską. W ramach inicjatywy Meet and Code przewidywane jest dofinansowanie do kwoty 500 € na jedno wydarzenie promujące programowanie lub nowe technologie i zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Tegoroczne wydarzenia będą trwały od początku września aż do 31 października, co daje nam 2 miesiące kodowania!

Grupa docelowa

Uczestnikami wydarzeń mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 24 lat, które zostaną wprowadzone w świat technologii i programowania.

Organizatorzy wydarzeń

Wydarzenia mogą być zaplanowane i zrealizowane przez różnego rodzaju grupy społeczne, np. działające przy szkołach, ekspertów i przedsiębiorstwa z branży IT lub kluby informatyczne. Jednakże, aby uzyskać dofinansowanie, organizatorem wydarzenia musi być organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS, np. stowarzyszenie sympatyków szkoły lub rodziców i nauczycieli.

Zgłoszenia

Pomysły na wydarzenia mogą być przesyłane tylko online na stronie Meet and Code od 01.06.2020 do 10.09.2020. Organizacje mogą przesłać kilka różnych pomysłów na wydarzenia. Każdy pomysł na wydarzenie oceniany jest przez lokalnego partnera TechSoup. Najlepsze pomysły otrzymają grant nawet do 500 €.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa.

 

Format wydarzenia

Wydarzenie może być w formie hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia filmowego, zawodów, nocy kodowania, kursu robotyki itp. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia.

Prosimy pamiętać, że edycja Meet and Code 2020 jest w pełni online, dlatego tylko wydarzenia online będą brane pod uwagę.

Jeśli szukasz inspiracji lub ciekawych materiałów, które możesz wykorzystać na swoich warsztatach, odwiedź Meet and Code Inspiration Library.

Kraje

W ramach inicjatywy Meet and Code wspieramy wydarzenia w następujących krajach: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Nasz zespół

Poznaj zespół i organizacje, które wspólnie tworzą Meet and Code. Jesteśmy odpowiedzialni za koordynację inicjatywy na skalę europejską.

Zespół Meet and Code podczas Award Weekend w marcu 2019 roku. Od lewej: Michał Szwarc, TechSoup Europe; Clemens Frede, Stifter-helfen; Claire Gillissen-Duval, SAP; Philip Träutlein, SAP; Ania Lenartowicz, TechSoup Europe; Gabriele Hartmann, SAP; Lisa Gerstner, Stifter-helfen; Dennis Messer, innofabrik; Mario Strasser, Stifter-helfen; Jerzy Nowak, TechSoup Europe.

Poznaj lokalny zespół koordynujący Meet and Code w Polsce! Dzięki nim w prosty sposób możesz aplikować o grant Meet and Code i uzyskać pełne wsparcie w trakcie całego procesu.

Photo of the Meet and Code Team in EnglanTechSoup Polska, od lewej: Agnieszka Kornas, Milena Rasińska, Wojciech Rustecki, Liza Nema, Marzena Młynarska, Ania Lenartowicz, Natalia Jamioła, Edyta Zientarska, Jerzy Nowak, Kamila Szeliga, Kasia Zwolak-Szwechowicz.d