Newsletter

Tańczące ozoboty

Fundacja KOLOROWO

Opis Zadanie polega na napisaniu programów w języku scratch do wybranych przez uczniów utworów muzycznych z repertuaru klasycznego. Końcowym efektem ma być taniec Ozobotów do wybranej muzyki. W projekcie będą brali udział uczniowie klas najmłodszych oraz klas starszych. W klasach młodszych na arkuszu o rozmiarze 1m x 1m dzieci będą musiały namalować (z wykorzystaniem kodów) taką trasę 6 Ozobotów aby wszystkie tańczyły zgodnie z założeniami, po określonej trasie. Plakat będzie mógł być również ozdabiany innym elementami graficznymi. W starszych klasach - w zależności od zaangażowania w poziom programowania również Ozoboty będą tańczyły po arkuszu 1m x 1m z namalowaną trasą (i kodem) lub bez. Projekt ma kilka płaszczyzn kształcenia. Uczniowie muszą przeanalizować wybrane utwory, zaprojektować trasy, wykonać "makiety", zaprogramować ruch kilku Ozobotów równocześnie. Ostateczne rezultaty zostaną nagrane i zarejestrowane na filmie.


Lokalizacja

Grupa wiekowa 8 - 15

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 06.10.2018    00:00 - 23:30
07.10.2018    00:00 - 23:30
08.10.2018    00:00 - 23:30
09.10.2018    00:00 - 23:30
10.10.2018    00:00 - 23:30
11.10.2018    00:00 - 23:30
12.10.2018    00:00 - 23:30
13.10.2018    00:00 - 23:30
14.10.2018    00:00 - 23:30
15.10.2018    00:00 - 23:30
16.10.2018    00:00 - 23:30
17.10.2018    00:00 - 23:30
18.10.2018    00:00 - 23:30
19.10.2018    00:00 - 23:30
20.10.2018    00:00 - 23:30
21.10.2018    00:00 - 23:30

Adres Sucharskiego 3
91-744 Łódź

Maksymalna liczba uczestników 30 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Fundacja KOLOROWO Strona internetowa: www.kolorowo.org
Adres e-mail osoby kontaktowej: info@kolorowo.org

Udostępnij