Newsletter

Warsztaty z podstaw języka Python

CODE:ME

Opis Podczas warsztatów przejdziemy bardzo szybko przez koncepty języka Python. Zrozumiemy jak działa sam język, protokoły, typy i metody magiczne.
W planach:
1. Konfiguracja środowiska programistycznego, instalacja i konfiguracja Pythona oraz PyCharma.
2. Podstawowe typy danych
3. Przedstawienie instrukcji warunkowych oraz pętli.
4. Podstawowe kolekcje
używanie listy oraz słownika,
praca z krotkami,
pakowanie i rozpakowywanie krotek.
5. Funkcje
pisanie własnych funkcji,
przekazywanie parametrów do funkcji,
tworzenie parametrów z wartościami domyślnymi,
zwracanie danych z funkcji.
6. Paczki i moduły
- tworzenie kodu, którego można użyć ponownie, w postaci modułu,
- używanie w skryptach modułów napisanych przez innych oraz dostępnych w standardowej bibliotece Pythona.
7. Wyjątki i obsługa
- wprowadzenie do wyjątków,
- prawidłowa obsługa wyjątków,
8. Klasy i obiekty
- wprowadzenie do klas i obiektów,
- definicja metody i różnice między funkcją a metodą,
- tworzenie obiektów,
- przekazywanie danych do obiektów,
- podstawowe zagadnienia związane z dziedziczeniem oraz nadpisywaniem metod.Lokalizacja

Grupa wiekowa 15 - 24

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 14.10.2018    09:00 - 20:30

Adres ul. Wojska Polskiego 41
80-277 Gdańsk

Maksymalna liczba uczestników 40 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award award.innovation

Kontakt CODE:ME Strona internetowa: www.hs3.pl
Adres e-mail osoby kontaktowej: spaceappsgdansk@gmail.com

Udostępnij