Newsletter
Apply for Awards

Condiții de participare


Criterii de eligibilitate pentru finanțările Meet and Code

Pot aplica la Meet and Code doar organizații non-profit din România, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Garmania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul unit și Ucraina. Toate evenimentele online de tehnologie și programare depuse trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2021 și trebuie să fie aliniate cu misiunea Europe Code Week. Evenimentele trebuie să se adreseze copiilor și tinerilor (cu vârsta între 8 și 24 de ani) și nu trebuie să aibă taxă de participare.. Mai multe detalii despre evenimentele acceptate în secțiunea "Criteriile de eligibilitate pentru selectarea propunerilor de evenimente depuse"

Cine sunt inițiatorii Meet and Code?

Compania de software SAP, organizația non-profit germană Haus des Stiftens gGmbH, Asociația Techsoup și ceilalți parteneri ai rețelei TechSoup Europe sunt organizatorii inițiativei Meet and Code.

Inițiativa este finanțată de compania de software SAP. Organizația non-profit Haus des Stiftens gGmbH a dezvoltat inițiativa și este responsabilă pentru selectarea proiectelor care vor fi finanțate în Germania, Austria și Elveția, precum și de coordonarea generală a inițiativei și a fondurile puse la dispoziție de compania SAP pentru redirecționare. Haus des Stiftens gGmbH coordonează fondurile proiectului prin partenerii țărilor din rețeaua TechSoup Europe, responsabili pentru celelalte țări.

Ce organizații pot aplica la Meet and Code

Orice organizație non-profit din România care este legal înființată în baza OG26/2000 ȘI care este înregistrată și validată în Programul TechSoup România - www.techsoup.ro poate aplica pentru o finanțare Meet and Code.

Reprezentanții autorizați ai organizației trebuie să furnizeze detalii despre organizația lor și să introducă o descriere detaliată a evenimentului și date de contact valide. O organizație poate să depună mai multe idei de evenimente Meet and Code, cu condiția ca acestea să fie semnificativ diferite. Totuși, o organizație poate primi finanțare Meet and Code pentru maxim 3 evenimente propuse.

Trimiterea unei idei de eveniment

Ideile de evenimente pot fi trimise numai prin formularul de înregistrare de pe pagina www.meet-and-code.org. Ideile pot fi trimise numai de organizații nonguvernamentale legal înființate în România în baza OG26/2000 și înregistrate și validate în Programul TechSoup.

Reprezentanţii organizaţiei trebuie să furnizeze detalii despre organizaţie și să prezinte o descriere detaliată a ideii pentru eveniment, precum și detalii de contact corecte. Fiecare organizaţie are dreptul să trimită una sau mai multe idei de evenimente, cu condiţia ca, în cazul în care se trimit mai multe, acestea să fie semnificativ diferite.

Perioada de trimitere a propunerilor de evenimente

O organizaţie non-profit poate să trimită propunerile între 01.06.2021 și 08.09.2021 (inclusiv). Vor fi luate în considerare pentru finanțare numai acele organizații care au furnizat detalii complete și au trimis documentele necesare până la încheierea perioadei de înregistrare. Procesul de evaluare și finanțare se va derula pe toată durata perioadei de înscriere. Îți recomandăm energic să nu lași pe ultima sută de metri aplicația ta.

Evaluarea propunerilor de evenimente

Fiecare propunere de eveniment înscrisă va fi evaluată de Asociația Techsoup. În termen de aproximativ patru săptămâni, reprezentantul organizației va fi anunțat prin e-mail dacă evenimentul înscris va fi finanțat sau nu.

Fiecare idee de eveniment aprobată și finanțată va fi publicată automat pe site-ul www.meet-and-code.org și vizibilă pentru toți utilizatorii.

Perioada de desfășurare a evenimentelor finanțate

Evenimentele alese pentru finanțare trebuie să se desfășoare în perioada între 1 septembrie și 31 octombrie 2021.

Suma finanțării acordate

Fiecare propunere de eveniment eligibilă pentru finanţare, va primi 300€ pentru implementare. Suma va fi plătită în Lei, la cursul BNR din data efectuării plății de către Asociația Techsoup către organizația aplicantă. O organizație poate primi maxim 3 finanțări pentru evenimentele propuse.

Criteriile de eligibilitate pentru evenimentele Meet and Code

Propunerile de evenimente Meet and Code trebuie să respecte următoarele criterii:

 1. Evenimentul trebuie să inspire și să introducă copii și tineri în lumea tehnologiei și a programării. Fiecare eveniment propus trebuie să abordeze subiecte legate de tehnologie sau programare.
 2. Evenimentul trebuie să se desfășoare în perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2021.
 3. Participarea la eveniment trebuie să fie gratuită.
 4. Vârsta participanților trebuie să fie între 8 și 24 de ani.

Eligibilitatea organizației care înscrie un eveniment Meet and Code: Finanțările Meet and Code sunt disponibile doar pentru organizațiile nonprofit din România care sunt înregistrare și validate în Programul TechSoup (www.techsoup.ro).

 1. Evenimentele sunt iniţiate, gestionate și conduse de organizaţia non-profit care le-a propus. Organizaţia non-profit este responsabilă pentru tot ceea ce se întâmplă în timpul planificării, organizării, derulării și pentru acţiunile de după proiect.
 2. Finanțările vor fi acordate numai organizaţiilor non-profit care pot prezenta dovada statutului non-profit.

Pe lângă cerințele de bază de mai sus, pentru acest an se aplică și următoarele reguli:

 1. Toate evenimentele Meet and Code trebuie să se desfășoare online.
 2. Un eveniment trebuie să se desfășoare pe o perioadă de timp de cel puțin 90 de minute. Acest interval de timp poate fi atins într-o singură sesiune sau poate fi împărțit în mai multe sesiuni.
 3. În cadrul unui eveniment live trebuie să participe minim 10 beneficiari.
 4. Formatul evenimentelor poate fi de tipul (doar câteva exemple):
  a) Un eveniment online cu interacțiune obligatorie a participanților, de exemplu un MOOC (Massic Open Online Course, un curs online) cu sesiuni live de întrebări și răspunsuri
  b) Un eveniment online și/sau live, de exemplu un webinar (sau o serie de webinarii), atelier online de programare, hackathon online etc.

Finanțarea poate fi utilizată numai pentru cheltuieli legate de eveniment, precum:

 1. Trainer pentru atelierul/evenimentul online
 2. Licențe pentru instrumente de predare online
 3. Materiale de învățare pentru participanți, inclusiv cheltuieli de transport pentru a fi livrate, de ex. cărți sau hardware
 4. Comunicare pentru a ajunge la potențiali participanți, de exemplu flyere, postere, marketing online
 5. • Asistență externă profesională pentru a desfășura un eveniment online, de ex. suport tehnic. Chirie pentru un spațiu necesar (de exemplu, un spațiu care să dețină infrastructură tehnice necesară pentru a organiza evenimentul online).

Asociația Techsoup are libertate deplină în acordarea finanțării după ce organizaţia a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate.

Nu există nicio obligaţie de acordare a finanţării atunci când toate criteriile au fost îndeplinite.

Criterii de excludere

Următoarele propuneri pentru evenimente sunt excluse de la finanţare:

 • Evenimente care nu sunt dezvoltate și organizate în România
 • Iniţiative politice sau religioase
 • Evenimente de care beneficiază numai persoane individuale
 • Evenimente care nu au nimic în comun cu misiunea Meet and Code

Obligativitatea de a raporta evenimentele Meet and Code finanțate

 1. Pentru evenimentele finanţate

  Fiecare organizație non-profit finanțată este obligată să răspundă la sondajul de raportare. Sondajul constă din două chestionare, unul care trebuie completat înainte și unul după finalizarea evenimentului. Există un sondaj pentru fiecare organizație, independent de numărul de evenimente desfășurate de o astfel de organizație. Chestionarele vor fi trimise pe adresa de e-mail a persoanei de contact.

  Răspunsurile din chestionare vor include cel puţin următoarele informaţii:

  • Numele organizaţiei
  • Titlul evenimentului
  • Modul de desfășurare a evenimentului
  • Data evenimentului
  • Formatul evenimentului și activitățile desfășurate
  • Numărul participanților și procentul fete/baieți
  • Autoevaluare a nivelului de digitalizare în organizația aplicanță
  • Feedback despre Meet and Code
  • Poze, videoclipuri și materiale informative despre eveniment

  Pe lângă chestionarele completate de către organizație, va mai exista și un sondaj pentru participanți care se adresează celor care au beneficiat de un eveniment Meet and Code. Organizația non-profit finanțată este rugată să efectueze acest sondaj la începutul și sfârșitul evenimentului.

  Atunci când furnizează materiale informative, în special imagini și videoclipuri sau nume, organizațiile sunt obligate să respecte legile aplicabile și să scutească Haus des Stiftens gGmbH și partenerii săi de toate revendicările terților, de exemplu din cauza încălcării drepturilor de autor, drepturilor de marcă, alte drepturi de proprietate industrială și de a despăgubi în această privință. Declarațiile de consimțământ pot fi necesare pentru a proteja drepturile de confidențialitate ale persoanelor înfăptuite (în special în cazul minorilor cu semnătura părinților).

 2. Despre utilizarea resurselor financiare. Confirmarea primirii finanțării.

  Organizaţiile non-profit care au primit finanţare vor furniza Asociației Techsoup o confirmare de primire a finanțarii primite în cadrul iniţiativei Meet and Code în termen de 2 zile lucrătoare după transferul sumei acordate de Asociația Techsoup.

 3. Termen limită de depunere a rapoartelor

  Sondajele de rapoartare a evenimentelor trebuie completate de către organizaţiile non-profit finanţate în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului.

Premii

Și în acest an, compania SAP va avea plăcerea de a acorda premii pentru cele mai bune idei de eveniment din toate țările participante, ca parte a inițiativei Meet and Code. Participarea la competiția cu premii este voluntară și are loc în următoarele condiții:

 1. Organizatorul competiției este compania SAP.
 2. Scopulcompetiției este de a găsi cele mai bune evenimente care să pregătească copiii și tinerii pentru lumea digitală de mâine și astfel să le încurajeze imaginația. Cele mai bune idei de evenimente din fiecare dintre categoriile de anul acesta vor fi prezentate la un eveniment de închidere care va avea loc într-un sediu al companiei SAP din Europa.
 3. Înscriere la competiție: Organizațiile care au primit finanțare și care și-au implementat cu succes evenimentul îl pot înscrie pentru a participa la premiu. Înregistrarea este posibilă în perioada 01.11.2021 - 15.12.2021 pe site-ul web.
 4. Evaluareaare loc pentru următoarele categorii, în funcție de următoarele criterii:
  • Girls do IT!

   Asigurarea egalității de șanse și gen joacă un rol important în societatea în care trăim. Această categorie își propune să reducă decalajul de gen în domeniul IT și al programării. Căutăm evenimente creative care dărâmă stereotipurile de gen și sprijină participarea fetelor în domeniul programării. Evenimentele din această categorie se vor concentra pe a stârni interesul participanților, în special cel al fetelor, în programare incluzând în același timp părinții pentru a sprijini conștientizarea prejudecății de gen în educația tehnologică.

  • Diversity

   Angajamentul față de diversitate este esențial pentru reușitele individuale și organizaționale, iar prin îmbrățișarea diferitelor perspective, suntem mai puternici prin diversitatea noastră de cultură, origine religioasă și etnică, vârstă, sex, orientare sexuală și identitate sau expresie de gen. În această categorie, căutăm idei care să inspire copiii și tinerii pentru o lume cu șanse egale. Șanse egale indiferent și de abilități fizice și mentale sau de condiții de muncă sau trai. Evenimentele pot fi adresate, de exemplu, și delincvenților juvenili sau persoanelor cu deficiențe de auz sau vedere.

  • Code for the Planet

   Știați că puteți urmări zborul unor albine cu ajutorul tehnologiei? Pentru această categorie căutăm hackathoane sau alte tipuri de evenimente care combină programarea cu acțiuni concrete pentru planetă. Toate evenimentele care abordează problema schimbărilor climatice și cresc gradul de informare și conștientizare pe această temă aduc o contribuție valoroasă la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 - "Acționarea de urgență pentru a combate schimările climatice și impactul acestora". Pot fi propuse evenimente care folosesc tehnologia pentru a măsura poluarea aerului sau care caută instrumente pentru folosirea eficientă a energiei.

  • Community

   Comunitatea locală este o plasă de siguranță pentru locuitorii săi. Evenimentele din această categorie își propun să rezolve probleme sau nevoi din comunitate. Activitățile ar trebui să aducă împreună persoanele cu aceleași obiective, interese și vecini sub îndemnul "Meet and Code!" (Ne întâlnim și programăm!). Poate fi, de exemplu, un eveniment în cadrul căruia se lucrează la o platformă pentru o anumită comunitate

  • Code for Europe

   Colaborarea este extrem de importantă, în special atunci când vine vorba de depășirea dificultăților și provocărilor pe care le prezintă digitalizarea în Uniunea Europeană. Strâns legată de Obiectivul pentru Dezvoltarea Durabilă (SDG) 17 al Națiunilor Unite pentru Obiective, această categorie urmărește inițierea colaborării transfrontaliere între organizații și unirea copiilor cu diferite origini și din diferite locații prin evenimente Meet and Code. Evenimentele din această categorie pot aborda subiecte precum - utilizarea mass-media online în siguranță și cu responsabilate, modalități prin care putem aduce împreună copii și tineri de naționalități diferite, dezinformarea și combaterea știrilor false și soluții creative care abordează provocările digitale de astăzi din Europa.

 5. Sunt eligibile toate organizațiile care au primit finanțare prin Meet and Code pentru evenimentul lor. Angajații organizatorilor Meet and Code, precum și funcționarii publici nu pot participa la competiție.
 6. Derulare: Finaliștii vor fi aleși de către un juriu în următorul fel: Toate evenimentele finanțate care vor participa în una din cele cinci categorii ale Competiției Meet and Code, vor fi evaluate de Asociația Techsoup. Asociația Techsoup va selecta cele mai bune evenimente și le va prezenta juriului internațional. În funcție de o procedură de jurizare internă, juriul internațional va alege trei finaliști (inclusiv câștigătorul Premiului I) pentru fiecare categorie.
 7. Premii: Cei 3 finaliști din fiecare categorie vor primi o invitație la evenimentul de închidere Meet and Code care va fi organizat online sau offline și va include un program cu ateliere de lucru. În cazul unui eveniment offline, compania SAP va suporta toate cheltuielile (transport, cazare, masă). Două persoane din fiecare organizație câștigătoare vor putea să participe la evenimentul de închidere. Primul loc din fiecare categorie va primi un premiu suplimentar de 2.000 de Euro.
 8. Răspundere legală: Compania SAP nu își asumă răspunderea legală pentru deplasarea la evenimentul de închidere.

Communicare

Asociația Techsoup, compania SAP, Haus des Stiftens gGmbH și ceilalți parteneri TechSoup Europe au dreptul să folosească rapoartele, imaginile, videoclipurile, logo-urile, toate informațiile furnizate de organizațiile participante, informațiile despre participanții la evenimente și despre câștigătorii competiției în cadrul propriilor raportări.

Pentru promovarea evenimentelor, organizațiile au obligația de a utiliza logo-ul Meet and Code în activitățile lor de promovare pentru evenimentele sponsorizate. Utilizarea corectă a siglei este explicată în ghidul de identitate vizuală (disponibil în engleză). Utilizarea necorespunzătoare a siglei Meet and Code poate fi sesizată de către Asociația Techsoup de pe adresa e-mail romania@meet-and-code.orgÎn plus, încurajăm organizațiile să folosească hashtag-urile inițiativei: #meetandcode, #codeEU și #SAP4Good în comunicarea lor pe rețelele de socializare. Meet and Code va oferi un spațiu special pe rețelele de socializare care va afișa toate postările folosind hashtag-ul menționat și le va prezenta pe site-urile Meet and Code.

Meet and Code este aliniată cu misiunea Europe Code Week și are ca scop consolidarea acestei inițiative la nivel european. În consecință, încurajăm toate organizațiile non-profit finanțate să înregistreze evenimentele Meet și Code și pe site-ul oficial Europe Code Week.

Răspundere

Organizaţia non-profit care a făcut propunerea este responsabilă pentru gestionarea și derularea evenimentului. Partenerii iniţiativei Meet and Code nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește evenimentul sau implementarea acestuia. Partenerii iniţiativei nu sunt răspunzători pentru daune, pierderi sau vătămări suferite de participanţi, persoane terţe sau persoane juridice ca urmare a înregistrării sau organizării unui proiect. Partenerii iniţiativei nu sunt responsabili pentru obligaţiile legale faţă de participanţi în legătură cu performanţele evenimentului, indiferent dacă obligaţiile se referă sau nu la sursele de finanţare.

Partenerii iniţiativei nu sunt responsabili pentru daunele cauzate calculatoarelor în legătură cu participarea sau descărcarea de materiale în contextul iniţiativei Meet and Code.

Evenimente nerealizate. Fonduri reziduale

În cazul în care un proiect nu este derulat din orice motiv sau care rămân cu fonduri reziduale după implementare, solicitantul este obligat să raporteze acest fapt către Asociația Techsoup fără întârzieri nejustificate și poate sugera proiecte similare care ar putea fi finanțate din astfel de fonduri reziduale.

La discreția Asociației Techsoup, orice sumă de fonduri reziduale trebuie să fie restituită Asociației Techsoup sau utilizată în anul calendaristic curent, în conformitate cu toate regulile și reglementările aplicabile pentru proiectele caritabile similare cu proiectul depus (cu subiecte de programare și tehnologie). În ultimul caz, solicitantul este de acord să asigure și să-și asume răspunderea că aceste fonduri reziduale pot fi utilizate numai în scopuri caritabile. În cazul utilizării fondurilor pentru un proiect similar, rămâne în vigoare obligația solicitantului de a raporta utilizarea acestor resurse financiare fără întârzieri nejustificate.