Newsletter

Meet and Code Award

Súťaž Meet and Code Award predstavuje a oceňuje tie najúspešnejšie nápady na podujatia. Cieľom je inšpirovať aj ostatných, aby urobili to isté teraz alebo v nasledujúcich rokoch, pretože digitálne vzdelávanie je veľmi dôležité.

Ako sa môžem zúčastniť súťaže Meet and Code Award 2021?

 

Krok 1: Registrácia

Každá schválené podujatie iniciatívy Meet and Code sa môže zúčastniť súťaže Meet and Code Award. Po realizácii vášho podujatia sa môžete prihlásiť do súťaže. Registrácia je otvorená do 15. decembra 2021.

ZAREGISTROVAŤ SA!

Náš tip: Pamätajte si, že pre výber poroty je potrebné zosúladiť vami vybranú kategóriu, inovatívne nápady, inšpiratívne obrázky z podujatia, spätnú väzbu od účastníkov a trénerov. Podmienkou je mať tiež načas predložený online dotazník o realizácii podujatia.

Krok 2: Výber poroty

Po predbežnom výbere najlepších podujatí miestnym partnerom TechSoup v každej krajine, porota starostlivo vyberie troch finalistov v každej z piatich kategórií podľa zodpovedajúcich kritérií, vrátane konečných víťazov. Výhercovia kategórií budú vyhlásení počas záverečného víkendového podujatia.

Pozvánka na víkendové podujatie Meet and Code Award a odovzdávanie cien

Tri najlepšie podujatia v každej kategórii sa stanú finalistami súťaže Meet and Code Award 2021. Na záverečné víkendové podujatie budú pozvaní dvaja zástupcovia neziskovej organizácie, ktorá podujatia finalistov zorganizovala. Päť konečných víťazov v každej kategórii získa finančný dar vo výške 2 000 €.

Kategórie súťaže 2021

Päť kategórií súťaže Meet and Code Award 2021 je prepojených s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, ďalej ako SDG). Iniciatíva Meet and Code hľadá podujatia, ktoré prispievajú k napĺňaniu týchto cieľov a kombinuje ich s myšlienkami IT a programovania.

Dievčatá v IT! (Girls do IT!)

Téma rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí hrá dôležitú úlohu v dnešnej modernej a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom tejto kategórie je prispieť k odstraňovaniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami v oblasti IT. Hľadáme kreatívne podujatia, ktoré odbúravajú rodové stereotypy a a podporujú dievčatá v téme programovania. Podujatia v tejto kategórii by mali byť zamerané na povzbudenie záujmu a zábavy v oblasti programovania, najmä medzi dievčatami. Súčasne by sa tu malo myslieť aj na ich rodičov a na podporu povedomia o rodovej predpojatosti v oblasti technologického vzdelávania.

Rôznorodosť (Diversity)

Záväzok k rozmanitosti je rozhodujúci pre úspech jednotlivca aj spoločnosti, pri zohľadňovaní rôznych perspektív nás posilňuje kombinácia kultúry, náboženského a etnického pôvodu, veku, pohlavia a sexuálnej orientácie. V kategórii Rôznorodosť hľadáme nápady, ktoré inšpirujú deti a mladých ľudí k svetu s rovnakými príležitosťami. Rozširujeme to aj na duševné a fyzické schopnosti jednotlivcov a na rôzne životné a pracovné podmienky. Podujatia môžu osloviť napríklad mladistvých väzňov alebo sa zamerať na využívanie IT ľuďmi s poruchami zraku či sluchu.

Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Vedeli ste, že pohyb včiel môžeme sledovať pomocou moderných technológií? Hľadáme podujatia, ktoré kombinujú kódovanie a akcie pre planétu. Všetky programovacie podujatia, ktoré obohacujú vzdelávanie v oblasti zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme, sú cenným prínosom pre cieľ číslo 13 SDG. Podujatia v tejto kategórii sa môžu zaoberať napríklad meraním znečistenia ovzdušia alebo nástrojmi na energetickú účinnosť.

Komunita (Community)

Miestna komunita je ako bezpečná sieť pre svojich členov. Podujatia v tejto kategórii berú do úvahy miestne podmienky a zvyklosti a myslia na špecifické potreby komunity. Akcie by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi, myšlienkami, záujmami a blízkych susedov prostredníctvom spoločnej vášne „stretávať sa a kódovať“. Počas podujatí v tejto kategórii by ste mohli napríklad pracovať na vhodnej platforme, využiteľnej vo vašej komunite, vo vašom susedstve.

 

Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Spolupráca je extrémne dôležitá, najmä pokiaľ ide o prekonanie ťažkostí a výziev spojených s digitalizáciou EÚ. Úzko súvisí s cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č. 17 – Partnerstvá pre ciele. Táto kategória sa snaží začať cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami a spojiť deti z rôznych prostredí a lokalít prostredníctvom podujatí Meet and Code. Akcie v tejto kategórii zahŕňajú bezpečné a zodpovedné používanie online médií; skúmanie spôsobov, ako spojiť deti a mládež rôznych národností; riešenie dezinformácií a boj proti falošným správam (fake news) a kreatívne riešenia, ktoré sa zaoberajú súčasnými digitálnymi výzvami v celej Európe.

Porota ročníka 2021

Barbora Buhnova

Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU)

Barbora (in short Bara) is an Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU), Faculty of Informatics (FI MU) in Brno, Czech Republic. Following her research career in Germany and Australia, she now leads multiple research teams at the Faculty of Informatics MU and Czech CyberCrime Centre of Excellence C4e.

Next to her academic activities, she is passionate about tech education and being a Co-Founding and Governing Board member of Czechitas, a non-profit organization aiming at making IT skills more accessible to youth and women (with over 30,000 graduates).

Bara is a member of multiple initiatives engaging more women in tech, such as Informatics Europe working group: Women in Informatics Research and Education (WIRE), and EUGAIN: European Network for Gender Balance in Informatics, which reach across the European continent. Furthermore, she is a devoted speaker and author of multiple research studies on gender-sensitive tech education.

Bara was inspired to become a Meet and Code jury member because she enjoys seeing new talent in tech and making sure everyone feels encouraged to give it a try. She is not only inspired by great ideas, but the actual idea-makers.

Clemens Frede

Vedúci Oddelenia strategického rozvoja a člen správnej rady, Haus des Stiftens gGmbH

Clemens Frede od roku 2008 systematicky zakladá a rozvíja obchodnú jednotku „Corporate Engagement & Non-Profits“ v nadácii Haus des Stiftens gGmbH. V spolupráci s viac ako 100 partnermi je dnes prostredníctvom digitálnych platforiem a programov podporovaných viac ako 80 000 neziskových organizácií. Úzko spolupracuje s kľúčovými hráčmi v IT priemysle a má dlhoročné skúsenosti z práce v neziskovom sektore. Clemens Frede sa narodil v Ravensburgu v roku 1978 a vyštudoval sociológiu a politické vedy na University of Mainz. Je ženatý a má dve deti.

Gabi Zedlmayer

Board Advisor and former VP & Chief Progress Officer at HP and Hewlett Packard Enterprise

Gabi Zedlmayer is an award-winning social innovator who has worked with numerous global organizations to solve social and environmental issues in collaboration with non-profit organizations, governments, customers, and partners. She is also exploring how technology is changing how we live and work and is advising companies on how to implement critical strategies to successfully compete in the digital world. In her last corporate role, she served as Chief Progress Officer for Hewlett Packard Enterprise with worldwide responsibility.

Gabi is currently Advisor to the University of People, Georgia State University, and a member of the “Hochschulrat” at the University of Bayreuth. She also serves on the Board of MS. AI Nemes Ventures and is a member of the prestigious Münchner Kreis. Previous Board roles include the HP and Hewlett Packard Enterprise Board Germany, Junior Achievement (JA) Europe, EU commission e-Skills Leadership Board, and the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council of Social Innovation.

As a Meet and Code jury member, Gabi is looking forward to being inspired by the great ideas submitted by NPOs across Europe.

Dr. Markus Richter

Štátny tajomník na nemeckom Spolkovom ministerstve vnútra, výstavby a komunít a Komisár spolkovej vlády pre informačné technológie,  Berlín

Dr. Markus Richter sa narodil v Münsteri/Vestfálsku v roku 1976. Má dve deti.
Po štúdiu práva na univerzite v Münsteri získal doktorát v roku 2003 a praktickú právnickú prípravu ukončil na Krajskom súde v Hamme druhou štátnou skúškou v oblasti práva o rok neskôr. Od roku 2005 zastával Dr. Richter niekoľko pozícií na Federálnom úrade pre migráciu a utečencov (BAMF). Venoval sa ľudským zdrojom, organizácií, kancelárii prezidenta a politickým otázkam v oblasti integrácie a migrácie. V roku 2014 bol vymenovaný za vedúceho IT oddelenia na Federálnom úrade pre správu. Od roku 2015 sa vrátil na Federálny úrad pre migráciu a utečencov ako vedúci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a IT a viceprezidentom úradu sa stal v roku 2018. Od 1. mája 2020 je Dr. Richter štátnym tajomníkom Spolkového ministerstva vnútra, výstavby a komunít a Komisárom spolkovej vlády pre informačné technológie.

Anna Sienicka

viceprezidentka organizácie TechSoup Europe, Varšava

Anna je zodpovedná za strategické smerovanie organizácie TechSoup Europe, ktorá je súčasťou globálnej siete TechSoup. TechSoup Network sa skladá zo 61 organizácií zameraných na budovanie kapacít a obsluhuje 1 100 000 registrovaných neziskových organizácií, ktorým dodala technologické nástroje a filantropické služby v hodnote vyššej než 8 miliárd €. Pôsobnosť Anny zahŕňa zamestnateľnosť, sociálne podnikanie, sociálnu a digitálnu inklúziu, technológie pre neziskové organizácie, ako aj rozvoj priateľských politík a právneho prostredia pre občiansku spoločnosť. Anna má magisterský titul v odbore Právo, ekonomika a spoločnosť na dvoch univerzitách, Varšavskej a Lancasterskej. Bola členkou rady pre verejnoprospešné práce pri ministerstve práce a pracovnej skupiny pre sociálnu ekonomiku poľského predsedu vlády (pod vedením D. Tuska).

Prehľad: Virtuálne odovzdávanie cien Meet and Code Awards, máj 2020